Comori vechi si noi. Talcuiri la porunci si fericiri pentru o viata implinita

Format: 13x20 cm
ISBN: 978-630-6563-32-6
Status: in stoc

Comori vechi si noi. Talcuiri la porunci si fericiri pentru o viata implinita

Colectia: Alte carti
Autor:
Editura: PREDANIA
Numar de pagini: 192

Cartea de față ne revelează adevărul esențial și calea de urmat în câteva pagini. Succint, Vlădica ne spune de la ce pornim (Prima Lege a lui Dumnezeu sau cele zece porunci ale Vechiului Legământ), unde trebuie să ajungem (piramida cu zece caturi a fericirilor din „Legea lui Dumnezeu cea nouă, cea din urmă sau cea lăuntrică, adică desăvârșita și singura lege dumnezeiască mântuitoare”).
Și pentru ca instrucțiunile de utilizare ale drumului creștinului spre mântuire să fie desăvârșite, pe lângă punctul de pornire și cel în care trebuie să ajungem, episcopul Nicolae Velimirovici ne arată și cum să facem să parcurgem acest drum pas cu pas.
Astfel, el ne dezvăluie un capitol special cu rânduieli și sfaturi pentru o viață creștinească și un set de reguli de purtare sau etica creștină după Sfântul Vasile cel Mare.
Citind aceste rânduri, vom înțelege de ce toți cei care l-au cunoscut îndeaproape îl numeau Bunicul (Deda). Adesea veți găsi aici vorbele aproapelui, care ne numește atât de frumos, frați sau fii: „Să nu crezi, frate, că Dumnezeu i-a dat înțelepciune doar omului, căci vei greși. Înțelepciune are și boul, are și calul, și albina, și musca, și rândunica, și barza, și lemnul, și piatra, și apa, și văzduhul, și focul și vântul...” Sau și mai frumos: „Și să știți, fiii mei...” Pentru că atunci când vom întoarce și ultima filă a acestei cărți chiar asta va trebui să facem. Să știm. Așa cum piatra știe să tacă.

Pret: 25.00 LEI   
  Cumpara


Scrieti o recenzie

Nume:
Email:
Mesajul:
Apreciere:  Trimite comentariul


(Nu exista recenzii la aceasta carte. Fiti primul care scrie o recenzie!)


Carti similare

  • Cartea de faţă, intitulată modest „Cuvinte puţine oarecare din ceale multe, ale celor întru sfinţi părinţilor noştri Vasilie celui Mare şi Grigorie Cuvântătoriului de Dumnezeu,” a fost alcătuită de Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ungrovlahiei (1765–1834), ca o anthologie a prieteniei celor doi mari Sfinţi Părinţi ai veacului al patrulea, precum mărturiseşte tipograful Pafnutie în prefaţa intitulată „Cătră cititoriul”: „Mitropolitul Grigorie, fiindcă marele Vasilie au fost ca un suflet în dooă trupuri cu Bogoslovul Grigorie, tălmăcind câteva Cuvinte, Epistolii, Stihuri de ale Bo¬goslovului Grigorie, le-au unit cu ale marelui Vasilie, ca să se cunoască că precum în viiaţă au fost iubiţi şi uniţi, aşa şi în Cartea aceasta să fie uniţi”. Grigorie Dascălul (proslăvit între sfinţi în anul 2006), este unul dintre vestiţii traducători ai scrierilor patristice din obştea Stareţului Paisie de la Neamţ. Numele lui Grigorie este legat de un alt mare traducător nemţean, Gherontie, care i-a fost şi duhovnic, şi cu care a tradus mai multe scrieri patristice. După moartea duhovnicului şi împreună-truditorului său, Grigorie, ajuns Mitropolit al Ungrovlahiei (1823-1834), va continua nevoinţa tălmăcirii şi tipăririi scrierilor patristice, reuşind să tipărească şi câteva manuscrise ale altor traducători nemţeni.

   Anthologia Mitropolitului Grigorie, publicată în 1826 la Bucureşti, la trei ani după urcarea sa în scaunul Ungrovlahiei, nu este însă nici mică, şi nici neînsemnată în ce priveşte conţinutul. În cele 379 de pagini format mare (21x30,5 cm) ea adună câteva dintre cele mai reprezentative scrieri ale Sfântului Vasilie (cele nouă „Omilii la Exaimeron”, împreună cu cele două omilii „Despre Facerea Omului” şi cea „Despre Rai”; două lucrări ascetice, „Aşăzământuri călugăreşti” şi „Epistola către Hilon”; apoi încă optsprezece Omilii dintre cele mai cunoscute; la care se adaugă şase Omilii, optsprezece Epistole şi opt Poeme ale Sfântului Grigorie al Nazianzului. Cu excepţia „Omiliilor la Exaimeron”, a celor două omilii „Despre Facerea Omului” şi a celei „Despre Rai” (pe care doar le-a diorthosit), toate scrierile sânt traduse de Mitropolitul Grigorie Dascălul.

    

Carti scrise de acelasi autor

  • Cartea de față ne revelează adevărul esențial și calea de urmat în câteva pagini. Succint, Vlădica ne spune de la ce pornim (Prima Lege a lui Dumnezeu sau cele zece porunci ale Vechiului Legământ), unde trebuie să ajungem (piramida cu zece caturi a fericirilor din „Legea lui Dumnezeu cea nouă, cea din urmă sau cea lăuntrică, adică desăvârșita și singura lege dumnezeiască mântuitoare”).
   Și pentru ca instrucțiunile de utilizare ale drumului creștinului spre mântuire să fie desăvârșite, pe lângă punctul de pornire și cel în care trebuie să ajungem, episcopul Nicolae Velimirovici ne arată și cum să facem să parcurgem acest drum pas cu pas.
   Astfel, el ne dezvăluie un capitol special cu rânduieli și sfaturi pentru o viață creștinească și un set de reguli de purtare sau etica creștină după Sfântul Vasile cel Mare.
   Citind aceste rânduri, vom înțelege de ce toți cei care l-au cunoscut îndeaproape îl numeau Bunicul (Deda). Adesea veți găsi aici vorbele aproapelui, care ne numește atât de frumos, frați sau fii: „Să nu crezi, frate, că Dumnezeu i-a dat înțelepciune doar omului, căci vei greși. Înțelepciune are și boul, are și calul, și albina, și musca, și rândunica, și barza, și lemnul, și piatra, și apa, și văzduhul, și focul și vântul...” Sau și mai frumos: „Și să știți, fiii mei...” Pentru că atunci când vom întoarce și ultima filă a acestei cărți chiar asta va trebui să facem. Să știm. Așa cum piatra știe să tacă.

watch series