O istorie a Liturghiei Sfantului Ioan Gura de Aur. Vol. IV - Dipticele

Format: 15x21 cm
ISBN: 978-606-607-269-4
Status: in stoc

O istorie a Liturghiei Sfantului Ioan Gura de Aur. Vol. IV - Dipticele

Colectia: Alte carti
Autor:
Editura: Renasterea
Numar de pagini: 369

CUPRINS
Prefata (Edward G. Farrugia, S. J.)... 13
Cateva date despre viata sa si despre pasiunea sa covarsitoare... 14
Preocuparea majora si diversele sale aplicatii... 21
Cai si modalitati de exprimare a unei opinii... 25
Vocatie si activitati secundare... 30
Concluzii... 33
PrefaTa la ediTia a doua (Edward G. Farrugia, S. J.)... 35
Despre autenticitatea Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur... 39
Magnum Opus... 41
Refl ectii asupra metodei lui Taft... 43
O modifi care a metodei lui Taft: dinspre centru spre periferie... 45
Studii in alte domenii... 47
Medalion comemorativ... 48
Bibliografi a autorului... 51
Abrevierile si lucrarile citate in forma abreviata... 101
Multumiri... 111
Introducere... 113
Obiectivul si scopul studiului... 115
Geneza studiului... 117
Liturgica comparata audiata: o nota privind metoda... 119
Izvoarele... 121
Precizare privind nomenclatura... 121
6 Cuprins
Cap. I ‒ Dipticele: natura, denumire Si scop... 123
A. Diptice, mijlociri, aclamatii... 123
B. Nomenclatura... 129
C. Practica liturgica bizantina actuala... 131
I. Dipticele celor morti... 131
1. Ecfonisul proestosului... 131
2. Dipticele diaconale... 132
II. Dipticele celor vii... 133
1. Ecfonisul proestosului... 134
2. Dipticele diaconale... 135
III. Dipticele celor vii la Liturghia arhiereasca... 136
1. Manuscrisele medievale... 136
2. Un text modern de la Ierusalim... 137
3. Practica actuala... 140
a. Liturghia patriarhala... 140
b. Liturghia episcopala... 140
IV. Exclamatia Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 142
Concluzii... 143
Cap. II ‒ Fundalul: Dipticele liturgice rasaritene
in izvoarele timpurii... 147
A. Prezentarea aspectului analizat... 147
I. Rugaciuni, mijlociri, diptice... 147
II. Locul originar al dipticelor... 151
III. Prin ce difera mijlocirile anaforale de dipticele?... 154
B. Nomina in izvoarele timpurii... 157
1. Ignatie al Antiohiei... 157
2. Ciprian al Cartaginei... 158
C. Izvoarele antichitatii tarzii... 158
I. Egipt... 158
1. Evhologhionul lui Serapion... 158
Cuprins 7
2. Papirusul Strasbourg... 160
3. Didascalia Arabica... 161
II. Palestina... 162
1. Chiril (Ioan II) al Ierusalimului... 162
2. Ieronim... 163
3. Testamentum Domini... 164
III. Cipru... 165
IV. Antiohia... 166
1. Constitutiile Apostolice... 166
2. Teodor al Mopsuestiei... 166
3. Ioan Hrisostom... 166
V. Cilicia... 172
1. Teodor al Mopsuestiei... 172
2. Dionisie Pseudo-Areopagitul... 173
3. Sinodul de la Mopsuestia din 550... 174
VI. Mesopotamia Vest-Siriana... 178
1. Iacob de Sarug... 178
2. Canoanele lui Marutas... 180
VII. Mesopotamia Est-Siriana... 182
1. Narsai... 182
2. Gabriel de Basra... 183
Concluzii... 184
Cap. III ‒ Dipticele in afara BizanTului... 187
A. Palestina... 187
I. Dipticele aghiopolite din codicele Sinai Gr. 1040... 187
II. Dipticele metrice din codicele Sava 153... 192
III. Concluzia A: dipticele palestiniene ale
Liturghiei Sf. Iacov... 193
B. Dipticele armene... 193
I. Pataragul... 193
8 Cuprins
II. Talcuitorii Liturghiei armene... 197
1. Hosrov Anjewac῾i... 197
2. Nersēs Lambronac῾i... 197
3. Yovhannēs Arčišec῾i... 198
III. Concluzia B: dipticele armene... 198
C. Siria si Mesopotamia... 199
I. Dipticele din Mesopotamia si Cartea Vietii... 199
1. Talcuitorii... 199
2. Izvoare mesopotamiene ulterioare... 200
3. Šararul maronit... 201
II. Dipticele siro-antiohiene... 202
III. Concluzia C: dipticele in izvoarele siriace... 204
D. Dipticele egiptene... 204
I. Mijlocirile copte astazi... 205
II. Dipticele etiopiene... 206
III. Faclia din intuneric... 207
IV. Fragmente dipticale... 208
1. Papirusul Cairo 10395A... 210
2. Papirusul Berlin 3602... 210
3. Dipticul Luxor... 212
4. Dipticul Boston... 215
5. Papirusul Viena... 215
6. Coptica Lovaniensia 28... 216
7. Dipticele din Codicele British Library Add. 17195... 217
8. Papirusul Londra 514... 218
9. Papirusul Londra 513... 220
10. Papirusul Londra 155... 221
11. Papirusul Londra 971... 222
V. Concluzia D: dipticele in Egipt... 222
Cuprins 9
Cap. IV ‒ Dipticele bizantine ale morTilor:
istorie Si liturghie... 227
A. Izvoarele istorice... 227
I. Ioan Hrisostom... 227
1. Omilia 21 la Faptele Apostolilor... 227
2. Ioan Hrisostom si dipticele in perioada exilului
si mortii sale... 229
II. Izvoare ulterioare... 233
1. Pomenirea Nascatoarei de Dumnezeu... 233
2. Sinodul de la Constantinopol din anul 518... 235
3. Maxim Marturisitorul... 236
B. Izvoarele liturgice... 238
I. Protheoria... 238
II. Dipticele pastrate in izvoarele liturgice... 240
1. Versiunea lui Leon Thuscus... 240
2. Evhologhioanele si Diataxele manuscrise... 242
III. Degenerarea dipticelor... 244
1. Evhologhioanele si Diataxele... 244
2. „Dipticul” lui Cozza-Luzi... 246
IV. Un diptic italo-grecesc... 247
V. Editia princeps a Qundāq-ului melchit... 249
VI. Unde erau proclamate dipticele celor morti?... 251
VII. Excurs: Irmosul Nascatoarei de Dumnezeu
„Vrednic este cu adevarat…”... 251
Concluzii... 253
Cap. V ‒ Dipticele bizantine ale celor vii:
istorie Si liturghie... 255
A. Izvoarele istorice... 255
I. Ierarhia 1: pomenirile intereclesiale dintre patriarhii... 255
1. Controversa monofi zita timpurie... 255
2. Schisma acachiana... 256
10 Cuprins
3. Cele trei capitole si Sinodul Constantinopol II... 258
4. Izvoare ulterioare: relatiile cu Roma... 259
5. O precizare: Unirea de la Florenta... 261
II. Ierarhia 2: pomenirile intereparhiale
in cadrul patriarhiilor... 265
1. In Patriarhia Antiohiei... 265
2. In Patriarhia Constantinopolului... 265
III. Ierarhia 3: dipticele locale eparhiale... 267
IV. Pomenirea suveranilor... 268
B. Izvoarele liturgice... 269
I. Ecfonisul initial al proestosului... 269
1. Textul receptus... 269
2. Particularitatea italo-greceasca... 273
3. Locul ecfonisului... 274
II. Dipticele diaconale... 274
1. Evhologhioanele manuscrise... 274
a. Grott aferrata Gb IV... 275
b. Sinai Gr. 958... 276
c. Oxford Bodleian Auct. E. 5. 13... 276
d. Τextul receptus... 276
2. Manuscrisele diaconiconului... 277
a. Sinai Gr. 1040... 277
b. Paris Gr. 2509... 279
3. Versiunea latina a lui Leon Thuscus... 279
4. Diataxele... 282
a. Moscova Sinod Gr. 381 (275)... 282
b. Vatican Gr. 573... 283
c. Vatoped 133 (744)... 283
5. Editia princeps a Qundāqului melchit... 283
III. Rafi nari ulterioare ale dipticelor arhieresti... 285
Cuprins 11
1. Versiunea araba veche a Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur.. 285
2. Arhieraticonul lui Ghemistos... 287
3. Jurnalul arhidiaconului Paul din Alep... 288
4. Proskinitarul lui Arsenie Suhanov... 289
5. Diataxa patriarhului Atanasie III... 291
6. Cinovnikul de la Holmogori... 292
7. Cinovnikul de la Moscova... 292
IV. Permisiunea data staretilor de a folosi
anaforaua numelor... 293
V. Variante ale exclamatiei:
Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 293
VI. Cand erau proclamate dipticele celor vii?... 294
Concluzii... 296
Excurs... 299
Cap. VI ‒ Aspecte disputate privind dipticele bizantine:
cine, unde Si in ce ordine?... 303
A. Cine era pomenit cu numele in dipticele bizantine?... 303
I. Dipticele celor vii... 305
1. Demnitarii din ierarhie... 305
2. Suveranii... 306
II. Dipticele celor morti... 307
1. Ierarhia... 307
2. Suveranii... 309
III. Includerea Sinoadelor in diptice... 310
IV. Erau pomenite in diptice si alte persoane?... 310
B. Locul originar si succesiunea dipticelor
in Liturghia bizantina... 312
I. Ioan Hrisostom... 312
II. Maxim Marturisitorul... 315
III. Sinodul de la Constantinopol din 518... 317
12 Cuprins
IV. Epistola adresata papei Hormisdas... 319
V. Epistola lui Iacob al Edesei... 320
Concluzii... 321
Concluzii: o taxonomie a dipticelor... 325
Localizare... 325
Tipuri de diptice... 326
1. Dipticele ierarhice... 328
2. Dipticele de comuniune... 328
3. Dipticele confesionale... 328
4. Dipticele mixte... 329
Caracteristici structurale... 330
1. Antiohia... 330
2. Ierusalim... 330
3. Alexandria... 330
De ce diptice?... 331
Amplifi care si declin... 332
Consideratii pastorale... 335
Index de manuscrise... 339
Index general... 343
Postfata... 363CUPRINS
Prefata (Edward G. Farrugia, S. J.)... 13
Cateva date despre viata sa si despre pasiunea sa covarsitoare... 14
Preocuparea majora si diversele sale aplicatii... 21
Cai si modalitati de exprimare a unei opinii... 25
Vocatie si activitati secundare... 30
Concluzii... 33
PrefaTa la ediTia a doua (Edward G. Farrugia, S. J.)... 35
Despre autenticitatea Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur... 39
Magnum Opus... 41
Refl ectii asupra metodei lui Taft... 43
O modifi care a metodei lui Taft: dinspre centru spre periferie... 45
Studii in alte domenii... 47
Medalion comemorativ... 48
Bibliografi a autorului... 51
Abrevierile si lucrarile citate in forma abreviata... 101
Multumiri... 111
Introducere... 113
Obiectivul si scopul studiului... 115
Geneza studiului... 117
Liturgica comparata audiata: o nota privind metoda... 119
Izvoarele... 121
Precizare privind nomenclatura... 121
6 Cuprins
Cap. I ‒ Dipticele: natura, denumire Si scop... 123
A. Diptice, mijlociri, aclamatii... 123
B. Nomenclatura... 129
C. Practica liturgica bizantina actuala... 131
I. Dipticele celor morti... 131
1. Ecfonisul proestosului... 131
2. Dipticele diaconale... 132
II. Dipticele celor vii... 133
1. Ecfonisul proestosului... 134
2. Dipticele diaconale... 135
III. Dipticele celor vii la Liturghia arhiereasca... 136
1. Manuscrisele medievale... 136
2. Un text modern de la Ierusalim... 137
3. Practica actuala... 140
a. Liturghia patriarhala... 140
b. Liturghia episcopala... 140
IV. Exclamatia Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 142
Concluzii... 143
Cap. II ‒ Fundalul: Dipticele liturgice rasaritene
in izvoarele timpurii... 147
A. Prezentarea aspectului analizat... 147
I. Rugaciuni, mijlociri, diptice... 147
II. Locul originar al dipticelor... 151
III. Prin ce difera mijlocirile anaforale de dipticele?... 154
B. Nomina in izvoarele timpurii... 157
1. Ignatie al Antiohiei... 157
2. Ciprian al Cartaginei... 158
C. Izvoarele antichitatii tarzii... 158
I. Egipt... 158
1. Evhologhionul lui Serapion... 158
Cuprins 7
2. Papirusul Strasbourg... 160
3. Didascalia Arabica... 161
II. Palestina... 162
1. Chiril (Ioan II) al Ierusalimului... 162
2. Ieronim... 163
3. Testamentum Domini... 164
III. Cipru... 165
IV. Antiohia... 166
1. Constitutiile Apostolice... 166
2. Teodor al Mopsuestiei... 166
3. Ioan Hrisostom... 166
V. Cilicia... 172
1. Teodor al Mopsuestiei... 172
2. Dionisie Pseudo-Areopagitul... 173
3. Sinodul de la Mopsuestia din 550... 174
VI. Mesopotamia Vest-Siriana... 178
1. Iacob de Sarug... 178
2. Canoanele lui Marutas... 180
VII. Mesopotamia Est-Siriana... 182
1. Narsai... 182
2. Gabriel de Basra... 183
Concluzii... 184
Cap. III ‒ Dipticele in afara BizanTului... 187
A. Palestina... 187
I. Dipticele aghiopolite din codicele Sinai Gr. 1040... 187
II. Dipticele metrice din codicele Sava 153... 192
III. Concluzia A: dipticele palestiniene ale
Liturghiei Sf. Iacov... 193
B. Dipticele armene... 193
I. Pataragul... 193
8 Cuprins
II. Talcuitorii Liturghiei armene... 197
1. Hosrov Anjewac῾i... 197
2. Nersēs Lambronac῾i... 197
3. Yovhannēs Arčišec῾i... 198
III. Concluzia B: dipticele armene... 198
C. Siria si Mesopotamia... 199
I. Dipticele din Mesopotamia si Cartea Vietii... 199
1. Talcuitorii... 199
2. Izvoare mesopotamiene ulterioare... 200
3. Šararul maronit... 201
II. Dipticele siro-antiohiene... 202
III. Concluzia C: dipticele in izvoarele siriace... 204
D. Dipticele egiptene... 204
I. Mijlocirile copte astazi... 205
II. Dipticele etiopiene... 206
III. Faclia din intuneric... 207
IV. Fragmente dipticale... 208
1. Papirusul Cairo 10395A... 210
2. Papirusul Berlin 3602... 210
3. Dipticul Luxor... 212
4. Dipticul Boston... 215
5. Papirusul Viena... 215
6. Coptica Lovaniensia 28... 216
7. Dipticele din Codicele British Library Add. 17195... 217
8. Papirusul Londra 514... 218
9. Papirusul Londra 513... 220
10. Papirusul Londra 155... 221
11. Papirusul Londra 971... 222
V. Concluzia D: dipticele in Egipt... 222
Cuprins 9
Cap. IV ‒ Dipticele bizantine ale morTilor:
istorie Si liturghie... 227
A. Izvoarele istorice... 227
I. Ioan Hrisostom... 227
1. Omilia 21 la Faptele Apostolilor... 227
2. Ioan Hrisostom si dipticele in perioada exilului
si mortii sale... 229
II. Izvoare ulterioare... 233
1. Pomenirea Nascatoarei de Dumnezeu... 233
2. Sinodul de la Constantinopol din anul 518... 235
3. Maxim Marturisitorul... 236
B. Izvoarele liturgice... 238
I. Protheoria... 238
II. Dipticele pastrate in izvoarele liturgice... 240
1. Versiunea lui Leon Thuscus... 240
2. Evhologhioanele si Diataxele manuscrise... 242
III. Degenerarea dipticelor... 244
1. Evhologhioanele si Diataxele... 244
2. „Dipticul” lui Cozza-Luzi... 246
IV. Un diptic italo-grecesc... 247
V. Editia princeps a Qundāq-ului melchit... 249
VI. Unde erau proclamate dipticele celor morti?... 251
VII. Excurs: Irmosul Nascatoarei de Dumnezeu
„Vrednic este cu adevarat…”... 251
Concluzii... 253
Cap. V ‒ Dipticele bizantine ale celor vii:
istorie Si liturghie... 255
A. Izvoarele istorice... 255
I. Ierarhia 1: pomenirile intereclesiale dintre patriarhii... 255
1. Controversa monofi zita timpurie... 255
2. Schisma acachiana... 256
10 Cuprins
3. Cele trei capitole si Sinodul Constantinopol II... 258
4. Izvoare ulterioare: relatiile cu Roma... 259
5. O precizare: Unirea de la Florenta... 261
II. Ierarhia 2: pomenirile intereparhiale
in cadrul patriarhiilor... 265
1. In Patriarhia Antiohiei... 265
2. In Patriarhia Constantinopolului... 265
III. Ierarhia 3: dipticele locale eparhiale... 267
IV. Pomenirea suveranilor... 268
B. Izvoarele liturgice... 269
I. Ecfonisul initial al proestosului... 269
1. Textul receptus... 269
2. Particularitatea italo-greceasca... 273
3. Locul ecfonisului... 274
II. Dipticele diaconale... 274
1. Evhologhioanele manuscrise... 274
a. Grott aferrata Gb IV... 275
b. Sinai Gr. 958... 276
c. Oxford Bodleian Auct. E. 5. 13... 276
d. Τextul receptus... 276
2. Manuscrisele diaconiconului... 277
a. Sinai Gr. 1040... 277
b. Paris Gr. 2509... 279
3. Versiunea latina a lui Leon Thuscus... 279
4. Diataxele... 282
a. Moscova Sinod Gr. 381 (275)... 282
b. Vatican Gr. 573... 283
c. Vatoped 133 (744)... 283
5. Editia princeps a Qundāqului melchit... 283
III. Rafi nari ulterioare ale dipticelor arhieresti... 285
Cuprins 11
1. Versiunea araba veche a Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur.. 285
2. Arhieraticonul lui Ghemistos... 287
3. Jurnalul arhidiaconului Paul din Alep... 288
4. Proskinitarul lui Arsenie Suhanov... 289
5. Diataxa patriarhului Atanasie III... 291
6. Cinovnikul de la Holmogori... 292
7. Cinovnikul de la Moscova... 292
IV. Permisiunea data staretilor de a folosi
anaforaua numelor... 293
V. Variante ale exclamatiei:
Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 293
VI. Cand erau proclamate dipticele celor vii?... 294
Concluzii... 296
Excurs... 299
Cap. VI ‒ Aspecte disputate privind dipticele bizantine:
cine, unde Si in ce ordine?... 303
A. Cine era pomenit cu numele in dipticele bizantine?... 303
I. Dipticele celor vii... 305
1. Demnitarii din ierarhie... 305
2. Suveranii... 306
II. Dipticele celor morti... 307
1. Ierarhia... 307
2. Suveranii... 309
III. Includerea Sinoadelor in diptice... 310
IV. Erau pomenite in diptice si alte persoane?... 310
B. Locul originar si succesiunea dipticelor
in Liturghia bizantina... 312
I. Ioan Hrisostom... 312
II. Maxim Marturisitorul... 315
III. Sinodul de la Constantinopol din 518... 317
12 Cuprins
IV. Epistola adresata papei Hormisdas... 319
V. Epistola lui Iacob al Edesei... 320
Concluzii... 321
Concluzii: o taxonomie a dipticelor... 325
Localizare... 325
Tipuri de diptice... 326
1. Dipticele ierarhice... 328
2. Dipticele de comuniune... 328
3. Dipticele confesionale... 328
4. Dipticele mixte... 329
Caracteristici structurale... 330
1. Antiohia... 330
2. Ierusalim... 330
3. Alexandria... 330
De ce diptice?... 331
Amplifi care si declin... 332
Consideratii pastorale... 335
Index de manuscrise... 339
Index general... 343
Postfata... 363

Pret: 32.00 LEI   
  Cumpara


Scrieti o recenzie

Nume:
Email:
Mesajul:
Apreciere:  Trimite comentariul


(Nu exista recenzii la aceasta carte. Fiti primul care scrie o recenzie!)


Carti similare

Carti scrise de acelasi autor

  • Myrrha Lot‑Borodine (1882‑1954) – medievistă de renume, doctor în litere, cu teză de doctorat în literatura medievală și specialistă în teologia patristică ortodoxă, soția marelui medievist francez Ferdinand Lot – își caracteriza astfel propriul itinerar spiritual: „Nu doar erudită sau istorică, nici doar filosofică sau teologică, opera care‑mi poartă numele este în esență experiența unui suflet înflăcărat în căutarea Adevărului.”

   Roadele acestui itinerar sunt cunoașterea aprofundată a scrie­rilor Părinților răsăriteni și a marilor mistici ai Ortodoxiei, și ­valorificarea acestei Tradiții, pe care s‑a străduit s‑o facă cunoscută teologilor apuseni.


   „Excepționala valoare a operei sale constă în faptul că nu s‑a concentrat pur și simplu pe o cercetare savantă, ci a regăsit expresia vie a misticii bizantine și a știut să o transmită mai departe. Astăzi, când credința atâtor creștini este șovăielnică, scrierile Myrrhei Lot‑Borodine, prin faptul că unesc trăirea duhovnicească cu rigoarea intelectuală, te fac parcă să atingi realitatea suverană a misterului teandric și risipesc îndoielile și penumbrele. Întreaga sa operă se mișcă în sfera sacrului – dar nu a oricărui fel de sacru, ci este vorba de transfigurarea firii omenești de către energiile divine, prin lucrarea îndumnezeitoare a Duhului Sfânt.”

   Jean Danielou

  • Istoria familiei începe din momentul când cei doi soţi fac cunoÈ™tinÈ›ă. Adesea, reuşita lor depinde de succesul sau eÈ™ecul perioadei iniÈ›iale. Și, într‑adevăr, nu există, probabil, un lucru mai important È™i mai responsabil în viaÈ›ă decât alegerea persoanei cu care vom trăi È™i decizia de a te căsători cu ea. Acesta implică întotdeauna un risc, deoarece este dificil să se prevadă cum va fi soÈ›ul (soÈ›ia) în viitor.
   Pentru a nu greşi, trebuie să fim atenţi la unele puncte fundamentale chiar înainte de căsătorie. Adesea, se întâmplă ca obiceiurile neplăcute ale alesului (alesei) să fie luate drept „fleacuri” pe care le vei putea gestiona cu uşurinţă după căsătorie. Totuşi, aşa cum se dovedeÈ™te mai târziu, aceste planuri „luminoase” devin mai pesimiste după căsătorie, pentru că a‑l schimba pe celălalt este dificil, aproape imposibil. Şi ce vom face atunci? Cum să nu eÈ™uăm?
   Ce este important să ştii înainte de căsătorie? Despre aceasta se vorbeÈ™te în cartea de faÈ›ă. Vom analiza în ea cum se petrece întâlnirea hotărâtoare dintre bărbat şi femeie, care se finalizează prin căsătorie, şi cum aceasta poartă adesea masca iubirii adevărate; de ce iubirea adevărată nu se naşte imediat; la ce trebuie să fim atenţi înainte de căsătorie… Aceste momente – È™i multe altele – sunt abordate în paginile care aÈ™teaptă să le citiÈ›i.
   Elena Morozova

watch series