O istorie a Liturghiei Sfantului Ioan Gura de Aur. Vol. IV - Dipticele

Format: 15x21 cm
ISBN: 978-606-607-269-4
Status: in stoc

O istorie a Liturghiei Sfantului Ioan Gura de Aur. Vol. IV - Dipticele

Colectia: Alte carti
Autor:
Editura: Renasterea
Numar de pagini: 369

CUPRINS
Prefata (Edward G. Farrugia, S. J.)... 13
Cateva date despre viata sa si despre pasiunea sa covarsitoare... 14
Preocuparea majora si diversele sale aplicatii... 21
Cai si modalitati de exprimare a unei opinii... 25
Vocatie si activitati secundare... 30
Concluzii... 33
PrefaTa la ediTia a doua (Edward G. Farrugia, S. J.)... 35
Despre autenticitatea Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur... 39
Magnum Opus... 41
Refl ectii asupra metodei lui Taft... 43
O modifi care a metodei lui Taft: dinspre centru spre periferie... 45
Studii in alte domenii... 47
Medalion comemorativ... 48
Bibliografi a autorului... 51
Abrevierile si lucrarile citate in forma abreviata... 101
Multumiri... 111
Introducere... 113
Obiectivul si scopul studiului... 115
Geneza studiului... 117
Liturgica comparata audiata: o nota privind metoda... 119
Izvoarele... 121
Precizare privind nomenclatura... 121
6 Cuprins
Cap. I ‒ Dipticele: natura, denumire Si scop... 123
A. Diptice, mijlociri, aclamatii... 123
B. Nomenclatura... 129
C. Practica liturgica bizantina actuala... 131
I. Dipticele celor morti... 131
1. Ecfonisul proestosului... 131
2. Dipticele diaconale... 132
II. Dipticele celor vii... 133
1. Ecfonisul proestosului... 134
2. Dipticele diaconale... 135
III. Dipticele celor vii la Liturghia arhiereasca... 136
1. Manuscrisele medievale... 136
2. Un text modern de la Ierusalim... 137
3. Practica actuala... 140
a. Liturghia patriarhala... 140
b. Liturghia episcopala... 140
IV. Exclamatia Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 142
Concluzii... 143
Cap. II ‒ Fundalul: Dipticele liturgice rasaritene
in izvoarele timpurii... 147
A. Prezentarea aspectului analizat... 147
I. Rugaciuni, mijlociri, diptice... 147
II. Locul originar al dipticelor... 151
III. Prin ce difera mijlocirile anaforale de dipticele?... 154
B. Nomina in izvoarele timpurii... 157
1. Ignatie al Antiohiei... 157
2. Ciprian al Cartaginei... 158
C. Izvoarele antichitatii tarzii... 158
I. Egipt... 158
1. Evhologhionul lui Serapion... 158
Cuprins 7
2. Papirusul Strasbourg... 160
3. Didascalia Arabica... 161
II. Palestina... 162
1. Chiril (Ioan II) al Ierusalimului... 162
2. Ieronim... 163
3. Testamentum Domini... 164
III. Cipru... 165
IV. Antiohia... 166
1. Constitutiile Apostolice... 166
2. Teodor al Mopsuestiei... 166
3. Ioan Hrisostom... 166
V. Cilicia... 172
1. Teodor al Mopsuestiei... 172
2. Dionisie Pseudo-Areopagitul... 173
3. Sinodul de la Mopsuestia din 550... 174
VI. Mesopotamia Vest-Siriana... 178
1. Iacob de Sarug... 178
2. Canoanele lui Marutas... 180
VII. Mesopotamia Est-Siriana... 182
1. Narsai... 182
2. Gabriel de Basra... 183
Concluzii... 184
Cap. III ‒ Dipticele in afara BizanTului... 187
A. Palestina... 187
I. Dipticele aghiopolite din codicele Sinai Gr. 1040... 187
II. Dipticele metrice din codicele Sava 153... 192
III. Concluzia A: dipticele palestiniene ale
Liturghiei Sf. Iacov... 193
B. Dipticele armene... 193
I. Pataragul... 193
8 Cuprins
II. Talcuitorii Liturghiei armene... 197
1. Hosrov Anjewac῾i... 197
2. Nersēs Lambronac῾i... 197
3. Yovhannēs Arčišec῾i... 198
III. Concluzia B: dipticele armene... 198
C. Siria si Mesopotamia... 199
I. Dipticele din Mesopotamia si Cartea Vietii... 199
1. Talcuitorii... 199
2. Izvoare mesopotamiene ulterioare... 200
3. Šararul maronit... 201
II. Dipticele siro-antiohiene... 202
III. Concluzia C: dipticele in izvoarele siriace... 204
D. Dipticele egiptene... 204
I. Mijlocirile copte astazi... 205
II. Dipticele etiopiene... 206
III. Faclia din intuneric... 207
IV. Fragmente dipticale... 208
1. Papirusul Cairo 10395A... 210
2. Papirusul Berlin 3602... 210
3. Dipticul Luxor... 212
4. Dipticul Boston... 215
5. Papirusul Viena... 215
6. Coptica Lovaniensia 28... 216
7. Dipticele din Codicele British Library Add. 17195... 217
8. Papirusul Londra 514... 218
9. Papirusul Londra 513... 220
10. Papirusul Londra 155... 221
11. Papirusul Londra 971... 222
V. Concluzia D: dipticele in Egipt... 222
Cuprins 9
Cap. IV ‒ Dipticele bizantine ale morTilor:
istorie Si liturghie... 227
A. Izvoarele istorice... 227
I. Ioan Hrisostom... 227
1. Omilia 21 la Faptele Apostolilor... 227
2. Ioan Hrisostom si dipticele in perioada exilului
si mortii sale... 229
II. Izvoare ulterioare... 233
1. Pomenirea Nascatoarei de Dumnezeu... 233
2. Sinodul de la Constantinopol din anul 518... 235
3. Maxim Marturisitorul... 236
B. Izvoarele liturgice... 238
I. Protheoria... 238
II. Dipticele pastrate in izvoarele liturgice... 240
1. Versiunea lui Leon Thuscus... 240
2. Evhologhioanele si Diataxele manuscrise... 242
III. Degenerarea dipticelor... 244
1. Evhologhioanele si Diataxele... 244
2. „Dipticul” lui Cozza-Luzi... 246
IV. Un diptic italo-grecesc... 247
V. Editia princeps a Qundāq-ului melchit... 249
VI. Unde erau proclamate dipticele celor morti?... 251
VII. Excurs: Irmosul Nascatoarei de Dumnezeu
„Vrednic este cu adevarat…”... 251
Concluzii... 253
Cap. V ‒ Dipticele bizantine ale celor vii:
istorie Si liturghie... 255
A. Izvoarele istorice... 255
I. Ierarhia 1: pomenirile intereclesiale dintre patriarhii... 255
1. Controversa monofi zita timpurie... 255
2. Schisma acachiana... 256
10 Cuprins
3. Cele trei capitole si Sinodul Constantinopol II... 258
4. Izvoare ulterioare: relatiile cu Roma... 259
5. O precizare: Unirea de la Florenta... 261
II. Ierarhia 2: pomenirile intereparhiale
in cadrul patriarhiilor... 265
1. In Patriarhia Antiohiei... 265
2. In Patriarhia Constantinopolului... 265
III. Ierarhia 3: dipticele locale eparhiale... 267
IV. Pomenirea suveranilor... 268
B. Izvoarele liturgice... 269
I. Ecfonisul initial al proestosului... 269
1. Textul receptus... 269
2. Particularitatea italo-greceasca... 273
3. Locul ecfonisului... 274
II. Dipticele diaconale... 274
1. Evhologhioanele manuscrise... 274
a. Grott aferrata Gb IV... 275
b. Sinai Gr. 958... 276
c. Oxford Bodleian Auct. E. 5. 13... 276
d. Τextul receptus... 276
2. Manuscrisele diaconiconului... 277
a. Sinai Gr. 1040... 277
b. Paris Gr. 2509... 279
3. Versiunea latina a lui Leon Thuscus... 279
4. Diataxele... 282
a. Moscova Sinod Gr. 381 (275)... 282
b. Vatican Gr. 573... 283
c. Vatoped 133 (744)... 283
5. Editia princeps a Qundāqului melchit... 283
III. Rafi nari ulterioare ale dipticelor arhieresti... 285
Cuprins 11
1. Versiunea araba veche a Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur.. 285
2. Arhieraticonul lui Ghemistos... 287
3. Jurnalul arhidiaconului Paul din Alep... 288
4. Proskinitarul lui Arsenie Suhanov... 289
5. Diataxa patriarhului Atanasie III... 291
6. Cinovnikul de la Holmogori... 292
7. Cinovnikul de la Moscova... 292
IV. Permisiunea data staretilor de a folosi
anaforaua numelor... 293
V. Variante ale exclamatiei:
Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 293
VI. Cand erau proclamate dipticele celor vii?... 294
Concluzii... 296
Excurs... 299
Cap. VI ‒ Aspecte disputate privind dipticele bizantine:
cine, unde Si in ce ordine?... 303
A. Cine era pomenit cu numele in dipticele bizantine?... 303
I. Dipticele celor vii... 305
1. Demnitarii din ierarhie... 305
2. Suveranii... 306
II. Dipticele celor morti... 307
1. Ierarhia... 307
2. Suveranii... 309
III. Includerea Sinoadelor in diptice... 310
IV. Erau pomenite in diptice si alte persoane?... 310
B. Locul originar si succesiunea dipticelor
in Liturghia bizantina... 312
I. Ioan Hrisostom... 312
II. Maxim Marturisitorul... 315
III. Sinodul de la Constantinopol din 518... 317
12 Cuprins
IV. Epistola adresata papei Hormisdas... 319
V. Epistola lui Iacob al Edesei... 320
Concluzii... 321
Concluzii: o taxonomie a dipticelor... 325
Localizare... 325
Tipuri de diptice... 326
1. Dipticele ierarhice... 328
2. Dipticele de comuniune... 328
3. Dipticele confesionale... 328
4. Dipticele mixte... 329
Caracteristici structurale... 330
1. Antiohia... 330
2. Ierusalim... 330
3. Alexandria... 330
De ce diptice?... 331
Amplifi care si declin... 332
Consideratii pastorale... 335
Index de manuscrise... 339
Index general... 343
Postfata... 363CUPRINS
Prefata (Edward G. Farrugia, S. J.)... 13
Cateva date despre viata sa si despre pasiunea sa covarsitoare... 14
Preocuparea majora si diversele sale aplicatii... 21
Cai si modalitati de exprimare a unei opinii... 25
Vocatie si activitati secundare... 30
Concluzii... 33
PrefaTa la ediTia a doua (Edward G. Farrugia, S. J.)... 35
Despre autenticitatea Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur... 39
Magnum Opus... 41
Refl ectii asupra metodei lui Taft... 43
O modifi care a metodei lui Taft: dinspre centru spre periferie... 45
Studii in alte domenii... 47
Medalion comemorativ... 48
Bibliografi a autorului... 51
Abrevierile si lucrarile citate in forma abreviata... 101
Multumiri... 111
Introducere... 113
Obiectivul si scopul studiului... 115
Geneza studiului... 117
Liturgica comparata audiata: o nota privind metoda... 119
Izvoarele... 121
Precizare privind nomenclatura... 121
6 Cuprins
Cap. I ‒ Dipticele: natura, denumire Si scop... 123
A. Diptice, mijlociri, aclamatii... 123
B. Nomenclatura... 129
C. Practica liturgica bizantina actuala... 131
I. Dipticele celor morti... 131
1. Ecfonisul proestosului... 131
2. Dipticele diaconale... 132
II. Dipticele celor vii... 133
1. Ecfonisul proestosului... 134
2. Dipticele diaconale... 135
III. Dipticele celor vii la Liturghia arhiereasca... 136
1. Manuscrisele medievale... 136
2. Un text modern de la Ierusalim... 137
3. Practica actuala... 140
a. Liturghia patriarhala... 140
b. Liturghia episcopala... 140
IV. Exclamatia Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 142
Concluzii... 143
Cap. II ‒ Fundalul: Dipticele liturgice rasaritene
in izvoarele timpurii... 147
A. Prezentarea aspectului analizat... 147
I. Rugaciuni, mijlociri, diptice... 147
II. Locul originar al dipticelor... 151
III. Prin ce difera mijlocirile anaforale de dipticele?... 154
B. Nomina in izvoarele timpurii... 157
1. Ignatie al Antiohiei... 157
2. Ciprian al Cartaginei... 158
C. Izvoarele antichitatii tarzii... 158
I. Egipt... 158
1. Evhologhionul lui Serapion... 158
Cuprins 7
2. Papirusul Strasbourg... 160
3. Didascalia Arabica... 161
II. Palestina... 162
1. Chiril (Ioan II) al Ierusalimului... 162
2. Ieronim... 163
3. Testamentum Domini... 164
III. Cipru... 165
IV. Antiohia... 166
1. Constitutiile Apostolice... 166
2. Teodor al Mopsuestiei... 166
3. Ioan Hrisostom... 166
V. Cilicia... 172
1. Teodor al Mopsuestiei... 172
2. Dionisie Pseudo-Areopagitul... 173
3. Sinodul de la Mopsuestia din 550... 174
VI. Mesopotamia Vest-Siriana... 178
1. Iacob de Sarug... 178
2. Canoanele lui Marutas... 180
VII. Mesopotamia Est-Siriana... 182
1. Narsai... 182
2. Gabriel de Basra... 183
Concluzii... 184
Cap. III ‒ Dipticele in afara BizanTului... 187
A. Palestina... 187
I. Dipticele aghiopolite din codicele Sinai Gr. 1040... 187
II. Dipticele metrice din codicele Sava 153... 192
III. Concluzia A: dipticele palestiniene ale
Liturghiei Sf. Iacov... 193
B. Dipticele armene... 193
I. Pataragul... 193
8 Cuprins
II. Talcuitorii Liturghiei armene... 197
1. Hosrov Anjewac῾i... 197
2. Nersēs Lambronac῾i... 197
3. Yovhannēs Arčišec῾i... 198
III. Concluzia B: dipticele armene... 198
C. Siria si Mesopotamia... 199
I. Dipticele din Mesopotamia si Cartea Vietii... 199
1. Talcuitorii... 199
2. Izvoare mesopotamiene ulterioare... 200
3. Šararul maronit... 201
II. Dipticele siro-antiohiene... 202
III. Concluzia C: dipticele in izvoarele siriace... 204
D. Dipticele egiptene... 204
I. Mijlocirile copte astazi... 205
II. Dipticele etiopiene... 206
III. Faclia din intuneric... 207
IV. Fragmente dipticale... 208
1. Papirusul Cairo 10395A... 210
2. Papirusul Berlin 3602... 210
3. Dipticul Luxor... 212
4. Dipticul Boston... 215
5. Papirusul Viena... 215
6. Coptica Lovaniensia 28... 216
7. Dipticele din Codicele British Library Add. 17195... 217
8. Papirusul Londra 514... 218
9. Papirusul Londra 513... 220
10. Papirusul Londra 155... 221
11. Papirusul Londra 971... 222
V. Concluzia D: dipticele in Egipt... 222
Cuprins 9
Cap. IV ‒ Dipticele bizantine ale morTilor:
istorie Si liturghie... 227
A. Izvoarele istorice... 227
I. Ioan Hrisostom... 227
1. Omilia 21 la Faptele Apostolilor... 227
2. Ioan Hrisostom si dipticele in perioada exilului
si mortii sale... 229
II. Izvoare ulterioare... 233
1. Pomenirea Nascatoarei de Dumnezeu... 233
2. Sinodul de la Constantinopol din anul 518... 235
3. Maxim Marturisitorul... 236
B. Izvoarele liturgice... 238
I. Protheoria... 238
II. Dipticele pastrate in izvoarele liturgice... 240
1. Versiunea lui Leon Thuscus... 240
2. Evhologhioanele si Diataxele manuscrise... 242
III. Degenerarea dipticelor... 244
1. Evhologhioanele si Diataxele... 244
2. „Dipticul” lui Cozza-Luzi... 246
IV. Un diptic italo-grecesc... 247
V. Editia princeps a Qundāq-ului melchit... 249
VI. Unde erau proclamate dipticele celor morti?... 251
VII. Excurs: Irmosul Nascatoarei de Dumnezeu
„Vrednic este cu adevarat…”... 251
Concluzii... 253
Cap. V ‒ Dipticele bizantine ale celor vii:
istorie Si liturghie... 255
A. Izvoarele istorice... 255
I. Ierarhia 1: pomenirile intereclesiale dintre patriarhii... 255
1. Controversa monofi zita timpurie... 255
2. Schisma acachiana... 256
10 Cuprins
3. Cele trei capitole si Sinodul Constantinopol II... 258
4. Izvoare ulterioare: relatiile cu Roma... 259
5. O precizare: Unirea de la Florenta... 261
II. Ierarhia 2: pomenirile intereparhiale
in cadrul patriarhiilor... 265
1. In Patriarhia Antiohiei... 265
2. In Patriarhia Constantinopolului... 265
III. Ierarhia 3: dipticele locale eparhiale... 267
IV. Pomenirea suveranilor... 268
B. Izvoarele liturgice... 269
I. Ecfonisul initial al proestosului... 269
1. Textul receptus... 269
2. Particularitatea italo-greceasca... 273
3. Locul ecfonisului... 274
II. Dipticele diaconale... 274
1. Evhologhioanele manuscrise... 274
a. Grott aferrata Gb IV... 275
b. Sinai Gr. 958... 276
c. Oxford Bodleian Auct. E. 5. 13... 276
d. Τextul receptus... 276
2. Manuscrisele diaconiconului... 277
a. Sinai Gr. 1040... 277
b. Paris Gr. 2509... 279
3. Versiunea latina a lui Leon Thuscus... 279
4. Diataxele... 282
a. Moscova Sinod Gr. 381 (275)... 282
b. Vatican Gr. 573... 283
c. Vatoped 133 (744)... 283
5. Editia princeps a Qundāqului melchit... 283
III. Rafi nari ulterioare ale dipticelor arhieresti... 285
Cuprins 11
1. Versiunea araba veche a Anaforalei Sf. Ioan Gura de Aur.. 285
2. Arhieraticonul lui Ghemistos... 287
3. Jurnalul arhidiaconului Paul din Alep... 288
4. Proskinitarul lui Arsenie Suhanov... 289
5. Diataxa patriarhului Atanasie III... 291
6. Cinovnikul de la Holmogori... 292
7. Cinovnikul de la Moscova... 292
IV. Permisiunea data staretilor de a folosi
anaforaua numelor... 293
V. Variante ale exclamatiei:
Si pe/pentru toti si pe/pentru toate... 293
VI. Cand erau proclamate dipticele celor vii?... 294
Concluzii... 296
Excurs... 299
Cap. VI ‒ Aspecte disputate privind dipticele bizantine:
cine, unde Si in ce ordine?... 303
A. Cine era pomenit cu numele in dipticele bizantine?... 303
I. Dipticele celor vii... 305
1. Demnitarii din ierarhie... 305
2. Suveranii... 306
II. Dipticele celor morti... 307
1. Ierarhia... 307
2. Suveranii... 309
III. Includerea Sinoadelor in diptice... 310
IV. Erau pomenite in diptice si alte persoane?... 310
B. Locul originar si succesiunea dipticelor
in Liturghia bizantina... 312
I. Ioan Hrisostom... 312
II. Maxim Marturisitorul... 315
III. Sinodul de la Constantinopol din 518... 317
12 Cuprins
IV. Epistola adresata papei Hormisdas... 319
V. Epistola lui Iacob al Edesei... 320
Concluzii... 321
Concluzii: o taxonomie a dipticelor... 325
Localizare... 325
Tipuri de diptice... 326
1. Dipticele ierarhice... 328
2. Dipticele de comuniune... 328
3. Dipticele confesionale... 328
4. Dipticele mixte... 329
Caracteristici structurale... 330
1. Antiohia... 330
2. Ierusalim... 330
3. Alexandria... 330
De ce diptice?... 331
Amplifi care si declin... 332
Consideratii pastorale... 335
Index de manuscrise... 339
Index general... 343
Postfata... 363

Pret: 32.00 LEI   
  Cumpara


Scrieti o recenzie

Nume:
Email:
Mesajul:
Apreciere:  Trimite comentariul


(Nu exista recenzii la aceasta carte. Fiti primul care scrie o recenzie!)


Carti similare

Carti scrise de acelasi autor

    • Mulţimea deprinderilor mici, imorale – este tină pentru sufletul omului dacă omul le statorniceşte în sine sau le socoteşte un rău „inevitabil”, împotriva căruia „nu merită” şi „nu trebuie” să lupte. Şi tocmai aici, iată, cade sufletul în cursa vrăjmaşului lui Dumnezeu. „Eu nu sunt sfânt”, „eu trăiesc în lume” şi „trebuie să trăiesc ca toată lumea” – se linişteşte pe sine conştiinţa cea mâhnită a omului credincios.

      Omule, omule, fireşte că nu eşti sfânt, fireşte că „trăieşti în lume” şi „trebuie să trăieşti ca toată lumea” şi de aceea – te naşti ca toată lumea, mori ca ea, priveşti, asculţi, vorbeşti ca ea, dar de ce trebuie să încalci şi tu Legea lui Dumnezeu – „ca ea”? De ce trebuie şi tu din punct de vedere moral să miroşi atât de neplăcut „ca ea”? Gândeşte-te la asta, omule.

      Cât de greu este să scape sufletul de o idee greşită, dar obişnuită. Psihologia acestei lumi ateiste a pătruns atât de adânc în lumea psihică a omului modern încât faţă de păcat şi de crima împotriva Legilor lui Dumnezeu aproape toţi oamenii acţionează la fel – „după tipar”. Iar, ce este cel mai trist, este faptul că răul le-a insuflat oamenilor ca cerinţele păcatului să le numească „cerinţele firii”. Cerinţele firii sunt – a respira, a mânca cu măsură, a te încălzi, a dormi, nicidecum a-ţi droga organismul, a te ataşa fără nici un sens de miraj, de fum.

watch series