Iconarul si artistul

Format: 13 x 20 cm
ISBN: 978-973-136-285-4
Status: momentan indisponibil

Iconarul si artistul

Colectia: Alte carti
Autor:
Editura: Sophia

Iconografia, ca şi teologia, este un element viu din trupul cel viu al Bisericii și nu se poate mulţumi cu simpla reproducere a unor modele date o dată pentru totdeauna.

Arta iconografică, dacă se mărgineşte la aplicarea unor reguli, la exercitarea unei tehnici, la reproducerea unor procedee, este o artă moartă. Iconarul e dator, aşadar, să fie creator. Şi nu poate fi creator decât dacă este artist cu adevărat. Dar e mare deosebirea dintre iconar şi artistul profan.

Artistul profan îşi află izvorul inspiraţiei în străfun-durile, adesea tulburi, ale inconştientului său; -iconarul este insuflat de învăţătura Bisericii și luminat de Duhul Sfânt.

Artistul profan se exprimă pe sine folosindu-se de întregul său talent ca să-şi manifeste şi să-şi afirme individualitatea, căutând notorietatea şi gloria; iconarul îşi exprimă personalitatea ca mădular al Bisericii, unit cu Dumnezeu şi cu semenii; talentul şi-l pune în slujba înfăţişării lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a sfinţilor, pentru ca aceştia să fie cinstiţi şi slăviţi prin icoane. Geniul propriu artistului şi puterea sa de creaţie nu se sting, dar, puse în slujba Bisericii şi disciplinate prin asceză, capătă o altă dimensiune, sunt transfigurate.

Traducere din limba franceza de Marinela Bojin

Pret: 25.00 LEI   
Momentan indisponibil


Scrieti o recenzie

Nume:
Email:
Mesajul:
Apreciere:  Trimite comentariul


(Nu exista recenzii la aceasta carte. Fiti primul care scrie o recenzie!)


Carti similare

Carti scrise de acelasi autor

  • Într-o lume în care apasarea duhului nelinistit al acestui veac sporeste fara încetare numarul celor mutilati sufleteste, singura "chirurgie reparatorie" cu sanse de reusita se practica doar în spitalul lui Hristos. Cufunda-te în cartea lui Jean-Claude Larchet: vei întâlni acolo minunea medicinii fara de arginti...

   Cuprins:
   Prefată
   Introducere
   Partea I: Premise antropologice. Sănătatea primordială si originea bolilor
   1 Sănătatea primordială a omului
   2 Cauza cea dintâi a bolilor. Păcatul strămosesc
   3 Patologia omului căzut
   1. Patologia cunoasterii
   a) Pervertirea si decăderea cunoasterii si a organelor sale
   b) Răul ca irealitate. Nasterea unei cunoasteri fantasmatice. Perceperea delirantă a realitătii, la omul căzut
   2. Patologia dorintei si a plăcerii
   a) Devierea dorintei si pervertirea plăcerii
   b) Iconomia dorintei
   c) Patologia dorintei si a plăcerii, la omul căzut
   3. Patologia agresivitătii
   4. Patologia libertătii
   5. Patologia memoriei
   6. Patologia imaginatiei
   7. Patologia simturilor si a functiunilor trupesti
   Partea a II-a: Descrierea, manifestările si felul în care se produc bolile spirituale. Patimile
   1 Patimile, boli spirituale
   2 Pilautia
   3 Gastrimarghia
   4 Desfrânarea
   5 Arghirofaha si pleonexia
   6 Tristetea
   7 Akedia
   8 Mama
   9 Frica
   10 Chenodoxia
   11 Mândria
   12 Transmiterea bolilor spirituale în umanitatea decăzută
   Partea a III-a: Conditiile generale ale tămăduirii
   1 Hristos - Tămăduitorul
   2 Tămăduirea prin Sfintele Taine
   1. Introducere
   2. Botezul
   3. Mirungerea
   4. Mărturisirea (Pocăinta)
   5. Euharistia
   6. Maslul
   3 Conditiile subiective ale tămăduirii si sanătatea în Hristos
   1. Vointa de a fi vindecat
   2. Leacul credintei
   3. Leacul pocăintei
   4. Leacul rugăciunii
   a) Rolul rugăciunii si efectele ei tâmăduitoare
   b) Metoda de rugăciune isihastă
   5. Leacul poruncilor
   6. Leacul nădejdii
   4 Procesul tămăduirii: convertirea lăuntrică
   Partea a IV-a: Infăptuirea tămăduirii
   1 Dubla miscare a convertirii interioare. Practica
   2 Infăptuirea virtutilor generice, început al tămăduirii puterilor sufletesti fundamentale
   1. Introducere
   2. Cumpătarea (înfrânarea)
   3. Bărbătia
   4. Luarea-aminte
   3 Rolul terapeutic al părintelui duhovnicesc
   4 Arătarea gândurilor
   5 Lupta împotriva gândurilor
   1. Lupta lăuntrică
   2. Dubla origine a gândurilor
   3. Mecanismul ispitirii 4. Strategia duhovnicească. Veghea si luarea-aminte
   5. Alungarea gândurilor rele
   6. Rolul rugăciunii si al răbdării
   7. Efectele tămăduitoare
   6 Nevointa trupească. Rostul ei ajutător în tămăduirea sufletului
   Partea a V-a: Tămăduirea patimilor si dobândirea virtutilor
   1 Tămăduirea gastrimarghiei. înfrânarea
   2 Tămăduirea desfrânării. Abstinentă si castitate
   1. Castitatea monahală
   2. Castitatea conjugală
   3 Tămăduirea filarghiriei si a pleonexiei. Neagonisirea si milostenia
   1. Sărăcia de bunăvoie (neagonisirea)
   2. Milostenia
   4 Tămăduirea tristetii. Lacrimile, străpungerea inimii si bucuria
   5 Tămăduirea akediei
   6 Tămăduirea mâniei. Blândetea si răbdarea
   7 Tămăduirea fricii. Frica de Dumnezeu
   8 Tămăduirea slavei desarte si a mândriei. Smerenia
   1. Tămăduirea slavei desarte
   2. Tămăduirea mândriei
   3. Smerenia
   Partea a VI-a: Redobândirea sănătătii
   1 Nepătimirea
   2 Iubirea
   1. Iubirea duhovnicească de sine
   2. Iubirea de aproapele
   3. Iubirea de Dumnezeu
   3 Cunoasterea
   1. Introducere
   2. Contemplarea naturală
   3. Cunoasterea/vederea lui Dumnezeu
   4. Legătura dintre cunoasterea/vederea lui Dumnezeu si praxis
   5. Rolul rugăciunii curate
   6. Cunoasterea lui Dumnezeu si sănătatea sufletească
   Concluzii

watch series