Psihiatria si problemele vietii duhovnicesti

Format: 11x20 cm
ISBN: 978-973-136-097-3
Status: in stoc

Psihiatria si problemele vietii duhovnicesti

Colectia: Alte carti
Autor:
Editura: Sophia
Numar de pagini: 136

Traducere din limba rusa de Adrian Tanasescu-Vlas

În psihologia si psihiatria contem porane, în procesul elaborarii teoriilor stiintifice ale personalitatii se manifesta cu tot mai multa claritate tendinta de a gasi cai comune întelegerii stiintifice, respectiv religioase a personalitatii, iar în munca practica a psihologilor, psihiatrilor si preotilor – de a merge pe calea ajutorului, respectului si schimbului reciproc de experienta în abordarea problemelor educarii unei personalitati sanatoase si a tratarii oamenilor bolnavi.
În lucrarea profesorului D.E. Melehov, preotii, studentii Facultatilor de teologie si toti cei interesati de viata duhovniceasca vor gasi, fara îndoiala, numeroase lucruri folositoare si motive de profunda reflectie.

Pret: 15.00 LEI   
  Cumpara


Scrieti o recenzie

Nume:
Email:
Mesajul:
Apreciere:  Trimite comentariul


(Nu exista recenzii la aceasta carte. Fiti primul care scrie o recenzie!)


Carti similare

Volume apartinand de la aceeasi editura

  • Cartea de faţă cuprinde amintirile din Sfântul Munte ale părintelui Heruvim Karambelas, o minunată comoară duhovnicească din care s‑a hrănit toată viaţa și cu care a hră­nit o mulţime de călugări şi mireni.

   „Ce folos ar avea omul să câştige lu­mea întreagă, dar să‑şi păgubească sufletul? Sau ce-ar pu­tea da omul în schimbul sufletului său? Călugării sunt cei mai buni negustori. Pierd puţin şi câştigă mult. Le lasă pe cele mici şi le dobândesc pe cele mari. Dis­pre­ţuiesc cele vremelnice şi aleg cele veşnice. Se lea­pădă de cele lumeşti şi îşi strâng comoară în ce­ruri”.

   „Îmi vor rămâne întipăriţi în minte pentru totdeauna aceşti părinţi cu chipurile lor smerite, tăcute, cu ochii plecaţi în pământ, cu dulamele ponosite, cu cio­rapi albi de lână, cu ghetele butucănoase, cu desaga, toiagul şi cu şiragul de mătănii în mână, ros de atâta folo­sire... Nu‑i voi uita niciodată. Patruzeci de ani au tre­cut, dar taina tăcerii lor, străduinţa lor de a rămâne tot timpul în umbră, îmi stârnesc şi acum admiraţia, pe care o păstrez în suflet neatinsă, de parcă i‑aş fi văzut ieri. Însufleţite vase pline de mir ale Sfântului Duh! S‑au lepădat de toate cele din afară, de toate câte ţin de rânduiala aces­tei lumi, de toate cele deşarte. Au săpat în adâncul su­fle­tului lor, şi‑au lucrat lumea lăuntrică şi au găsit ast­fel comoara. L‑au găsit pe Dumnezeu, au găsit Îm­pă­ră­ţia cerurilor. Câte nu ar avea să spună lumii aces­teia, care şi‑a pierdut calea şi liniştea, această lepă­dare de sine, acest eroism fără asemănare, această în­dumne­ze­ire a lor întru Iisus Hristos!”
   Arhim. Heruvim Karambelas

  • Traducere din limba greaca de Vlad Ciule

   Cartea părintelui Thermos, membru al Comisiei Bisericii Greciei pentru Căsătorie și Viața de Familie, se dorește a fi o fundamentare a relației dintre teologia ortodoxă și științele psihologice, izvorâtă dintr-un sfert de veac de slujire preoțească, însă și dintr-o experiență îndelungată ca psihiatru de copii și adolescenți.

   „Cui se adresează această carte? Acelora (părinţi, cadre didactice, cititori) care vor să arunce o privire înlăuntrul spaţiului știinţelor vieţii sufleteşti şi al practicilor corespunzătoare (terapii, consultanţă etc.). Acelora care își pun întrebări despre terminologie, despre obiective, despre posibilităţi și limite, despre tendinţele contemporane. Credincioșilor care îşi iau în serios identitatea creștină și refuză să o devalorizeze, dar care, în același timp, vor să fie oameni moderni și să nu‑și subestimeze nici intelectul, nici darurile știinţifice făcute de Dumnezeu. Clericilor care însetează după o activitate pastorală organizată și caută materiale auxiliare de genul acesta, încercând să se apropie într‑un mod cât mai autentic de sufletul omului pe care îl au în faţă. Psihiatrilor și psihologilor și celorlalţi specialiști, dar și studenţilor care ar vrea să‑şi conecteze munca la cultura contemporană și la credinţa religioasă, deoarece îşi dau seama că omul este cu mult mai mult decât ceea ce se vede, și doresc mai mult decât pot să ofere”. (Protopresviter Vasilios Thermos)

watch series